the Music

שלג ואש / 2021לפעמים / 2021לא שלחת סימן / 2021אל הירח / 2015לשחות פרפר / 20112002 / הספרינט של החיים
the Videos
שלג ואש

לפעמים

לא שלחת סימן

אל הירח

אותות

מי היית לפני
לשחות פרפר / הפסנתרן
בתיה / דלת מסתובבת
porque te vas
אבנה
all rights reserved © כל הזכויות שמורותהאתר מותאם לדפדפן internet explorer 9 ומעלה ו/או דפדפנים אחרים


להאזנה לשירים בעמוד שלנו ב- bandcamp >>

לצפייה בקליפים בעמוד שלנו ב- YouTube >>